Prometeon için büyümenin temellerinden birini sürdürülebilirlik oluşturuyor


Prometeon Tyre Group, Sustainalytics tarafından gerçekleştirilen ESG standartları değerlendirmesine göre 2022 yılında sektöründe küresel arenada üçüncü sırada yer aldı. Grup, tüm değer zinciri üzerindeki çevresel etkinin azaltılması için üretim ve satış alanında yeni 2030 hedeflerini belirledi.

Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek global şirketi Prometeon Tyre Group’un, küresel ölçekte ve değer zinciri genelinde -üretimden satışa- sürdürülebilirlik faaliyetlerinin aktarıldığı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı. Prometeon Tyre Group, 2030 yılına kadar çevresel etkinin azaltılmasına yönelik yeni ve iddialı hedefler ortaya koydu. Grubun 2022 yılındaki çalışmaları Sustainalytics tarafından ödüllendirildi. 

Nicolas Marchi – Prometeon Tyre Group İç Denetim ve Sürdürülebilirlik Direktörü: “İş dünyasında çok somut bir olgu haline gelen sürdürülebilirlik şirketimizin kimliğinin bir parçasını oluşturuyor. Müşteriler, tedarikçiler ve finans dünyasıyla ilişkileri etkilemenin yanı sıra satın alma ve üretimi de kapsıyor. Sürdürülebilirliğin tüm konularına yoğun bir şekilde odaklanan Prometeon, her aksiyonunda ortaya çıkan çevresel etkileri dikkate alıyor.” 

 

ESG DEĞERLENDİRMESİ

Bir ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) derecelendirme kuruluşu olan Morningstar Sustainalytics, Prometeon Tyre Group’un kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını ikinci kez değerlendirdi. Bu değerlendirmeyle Grubun değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin aksiyonlarının anlaşılması ve geliştirilmesi hedeflendi. 

Değerlendirmede çeşitli olumlu sonuçlar elde edildi: ESG Risk Derecelendirme puanının 100 üzerinden 12,1 (puan sıfıra ne kadar yakınsa, şirketin performansının o kadar iyi olduğu anlamına gelir) olması, ikinci yılda da riske maruz kalma düzeyinin düşük, yönetim düzeyinin ise yüksek olduğunu teyit ediyor. Şirket geçen yıl 14,9 olan puanını iyileştirmenin yanı sıra lastik dünyasındaki 29 şirket arasındaki yerini 5. sıradan 3. sıraya yükseltti. Promoteon otomotiv komponentleri sektöründe ise halen 236 şirket arasında 15. sırada yer alıyor. Bu veriler şirketin mükemmel performansını teyit ederken devam eden iyileştirme çabalarını da vurguluyor.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİŞİMİ 

Prometeon’un üretim faaliyetinde bulunduğu tüm ülkelerdeki Sürdürülebilirlik Komitelerinin çalışmaları, sürdürülebilirlik yönetiminin 2022 yılında daha da güçlenmesini sağladı. Bu çalışmalarla sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında bütünleşik bir ESG vizyonu oluşturulmasının yanında bilgi birikiminin artırılması ve somut kurumsal yönetişim standartlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece, Grubun endüstriyel ayak izine yapılan yatırımları da içeren karar verme süreçlerine ESG unsurları da entegre edilecek.

Grubun faaliyette bulunduğu tüm ülkeleri kapsayan ve küresel ölçekte çalışan Genel Merkez (HQ) Komitesi oluşan atıkları, su tüketimini, enerji gereksinimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için uzun vadeli 2030 hedeflerini belirledi. Prometeon Tyre Group, iklim değişikliğiyle mücadelede proaktif bir rol üstlenme kararlılığıyla ürün yaşam döngüsünde nihai olarak döngüyü tamamlama hedefiyle değer zinciri boyunca yürüttüğü ticari faaliyetlerinde somut sonuçlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Grup bu hedef doğrultusunda yenilikçi malzemeler üzerinde sürekli olarak Ar-Ge çalışmaları yürütürken kurumsal sosyal sorumluluğunu ilerletmek için ESG değerlendirmeleri konusunda dış paydaşlarla iş birliği yapmaya da devam ediyor.

 

2030 HEDEFLERİ

Şirket, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 2030 gündemi doğrultusunda 2030 çevresel etki azaltma hedeflerini belirledi. Hedefler için Prometeon’un 2016’da Pirelli’den ayrıldıktan sonraki yolculuğunun ilk senesi baz yıl olarak esas alındı. Devam eden yatırımların ve süreçlerin gözden geçirilmesi sayesinde mevcut endüstriyel faaliyetlerin gerektirdiği su tüketiminin en az %53, enerji tüketiminin ve dolayısıyla CO2 emisyonlarının ise en az %30 oranında azaltılması hedefleniyor.  

Grup, bu hedeflere ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaklaşık %20 oranında su geri kazanımı sağlayan atık su arıtma tesisleri gibi yenilikçi süreçlere yapılan yatırımlar sayesinde 2022’de toplam su tüketimini bir önceki yıla göre yaklaşık %10 oranında azaltmayı başardı. Kaynak tüketimini ve çevresel etkiyi azaltmak amacıyla uygulamaya konan üretim proseslerinin verimliliğini artıracak süreçler sayesinde enerji tüketimi ve CO2 emisyonları önceki yıla göre yaklaşık %5, solvent tüketimi ise yaklaşık %15 düşürüldü. 

Komite çevresel veri toplama sürecini geliştirmek, uzun vadeli hedeflerde ilerleme sürecini izlemek amacıyla bir yazılım yatırımı kararı aldı.

 

GLOBAL RAPORLAMA GİRİŞİMİ (GRI) 

Prometeon Tyre Group, 2022 yılında Sosyal Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu Global Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) standartlarına göre hazırladı. GRI, kuruluşların faaliyetlerinin doğası gereği yarattığı temel çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri belirlemek için bir çerçeve sağlıyor. Ayrıca kuruluşun faaliyetlerinin ve kararlarının ana paydaşlar üzerindeki etkilerini de dikkate alıyor.

 

TEDARİKÇİ ÖDÜLÜ

Şirket, başlattığı Tedarikçi Ödül Programı’yla sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına tedarikçilerini de dahil etmeyi ve onlara rehberlik etmeyi amaçlıyor. Program, Prometeon Tyre Group Global Satınalma Direktörü Federica Tondini tarafından yönetilecek. Prometeon bu program aracılığıyla en üst düzey hizmet ve malzeme sağlayan tedarikçileri ödüllendirecek ve katılımlarını artıracak. Ayrıca yenilikçi ve sürdürülebilir projeleri ödüllendirerek işe ve ilgili paydaşlara değer katan süreçlerin iyileştirilmesini teşvik edecek. 

Aşağıdaki kategorilerde verilen ödülleri kazananlar 2024 başında açıklanacak:

  • En İyi ESG Tedarikçisi
  • En İyi Ham Madde Tedarikçisi
  • En İyi Hizmet Tedarikçisi
  • En İyi Lojistik Tedarikçi
  • En İyi Makine, Ekipman ve MRO (Tamir, Bakım, İşletme) Tedarikçisi

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir